Satış ve Danışma Hattı : 0 236 612 0353

mis@somamisambalaj.com

Satış ve Danışma Hattı : 0 236 612 0353

mis@somamisambalaj.com

KÖMÜR OLUŞUMU/ÜRETİMİ

KÖMÜR NEDİR?

Kömür yanabilen sedimanter organik bir kaya olup, başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşur. Kömür yer altındaki kaya tabakalarının arasında milyonlarca yıl ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.

NASIL OLUŞUR?

Bataklıklarda uygun koşulların(Nem,Sıcaklık ve Ph değeri) oluşması ile asit miktarının artması sonucu, ortamda bulunan organik maddelerin etkisiyle çürüyen bitkiler su altına iner, bataklığa gelen malzeme ile birlikte zamanla üzeri örtülür ve çöker(Süpsidans). Zaman içerisinde kimyasal reaksiyonlar sonucunda fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğraması sonucu kömür oluşmaktadır.

 

Dünya kömür rezervlerinin büyük bir bölümü Karbonifer(Karbon içeren) devrinde meydana gelmiştir. Karbonifer tüm dünya karalarının ekvatoral düzlemde bir araya toplanmaya başladığı, dev boyutlu bitki örtüsüne sahip, yağmur ve bataklık ormanlarıyla kaplı olduğu bir devirdir. Bu da kömür oluşumunu kolaylaştırmıştır. Dünyadaki taşkömürü yataklarının büyük bir kısmı bu döneme aittir. Kömür Oluşumu Permiyen devrinde de sürmüştür fakat iklim daha soğuk ve daha kuru bir karakter kazandığından bataklık ormanları Permiyen ortalarında kuraklığa dayanamayarak yok olmuştur. Böylece kömür oluşumu yavaşlamış ve azalmıştır.

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

* Yoğunlukları, 1,1 ile 2.2 gr/cm3 arasında değişmektedir.

* Sertlikleri : 30 (Linyit) – 120 (Antrasit) kg/mm2 arasında değişmektedir.

* Poroziteleri, kömürleşme derecelerine bağlı olarak % 3 (antrasit) ile % 25 arasında değişmektedir.

 

Yansıma Özellikleri :

Yansıma değerleri(Rmax, Rmean, Rrandom ve Rmin) bir havza kömürlerinin gerçek kömürleşme derecelerini verir. Kömürlerin Rmax değerleri o ortamın en yüksek kalori değerleri aşağı yukarı vermektedir.

 

Kimyasal Özellikleri :

Kömürün kalitesi Kalori değerlerinden anlaşılmaktadır. Nem,Uçucu Madde, Kül ve  Sabit (Fıxed) Karbon analizleridir. Bu analizler bir kömürün niteliklerini ortaya koyabilmektedir. Kömürler içerisinde bulunan C, S, O, N, H elementlerinin tespit analizleridir. Detaylı araştırmalar yapılabilmektedir.

 

KÖMÜR HAKKINDA

Yeniliklerden İlk Siz Haberdar Olun..

Form gönderiliyor...

Sunucu bir hatayla karşılaştı.

Form alındı.

İletişim Bilgileri

Cumhuriyet Mahallesi Y.Selim

Caddesi No : 45 Soma-MANİSA

+90 (236) 612 0353-1508

mis@somamisambalaj.com

Bilgiler

       Hakkımızda

       Ürün Çeşitlerimiz

       Satış Sözleşmesi

       Banka Hesap Numaralarımız

Müşteri Servisleri

       Ürün İadesi

       Çağrı Merkezi

       Site Haritası

       Bülten Aboneliği

Copyright © Mis Ambalaj San.Tic.Ltd.Şti Telif Hakları Mis Ambalaj'a Aittir

Design by Harun Ates